Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Kilka słów o szkole

Szkoła uruchomiona została 17 listopada 1926 roku jako Państwowa Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa. W 1927 roku uczęszczało do niej 27 uczniów. Pierwszym dyrektorem był inż. I. Skawiński. 
1 wrześnie 1948 roku szkoła otrzymała nazwę Liceum Mechaniczne. W kwietniu 1948 roku dyrektorem został Józef Rylski. 
9 października 1987 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Karola Brzostowskiego.

 

Sylwetka patrona szkoły Karola Brzostowskiego

Urodził się 11 lutego 1796 roku w Michaliszkach na Wileńszczyźnie. Kształcił się w Polsce i we Francji. Zdradzał niepospolity talent w zakresie nauk ścisłych, biegle władał kilkoma językami obcymi. Otwierała się przed nim droga do wspaniałej kariery, wybrał życie pełne pracy, trudu i poświęceń. W roku 1818 rozpoczyna gospodarowanie w zadłużonych i zrujnowanych dobrach sztabińskich, odziedziczonych po ojcu. Już wtedy powstaje w jego umyśle wizja stworzenia organizacji społecznej, w której najwyższym dobrem będzie człowiek, a miernikiem jego wartości stanie się praca. Karol Brzostowski wszedł na stałe do grona najwybitniejszych działaczy i techników polskich. Był pierwszym w Polsce organizatorem spółdzielni robotniczo - chłopskich. Był też pionierem szkolnictwa zawodowego. 

Szkoła posiada liczne pracownie przedmiotowe, duży obiekt sportowy, bogato wyposażoną bibliotekę szkolną. W szkole są trzy pracownie informatyczne. Cała szkoła jest podłączona do sieci Internet. Z Internetu można korzystać również w czytelni szkolnej oraz w niektórych pracowniach przedmiotowych, mamy w szkole monitoring. 
Co roku odbywa się w szkole wiele uroczystości mniej lub bardziej poważnych np. otrzęsiny klas pierwszych, konkursy literackie i ortograficzne, olimpiady wiedzy technicznej, pierwszy dzień wiosny, dzień sportu i wiele, wiele innych. W szkole działa Klub Europejski "Euromaniaki". Szkoła nasza święci też triumfy na arenie sportowej. W ciągu roku szkolnego odbywa się tu szereg imprez sportowo - rekreacyjnych. Na całą Polskę słynny jest nasz tor kartingowy.

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl